Fotowoltaika dla firmy

Pomożemy Ci uzyskać finansowanie na inwestycję

Mikroinstalacje (do 50 kWp)

Leasing zamiast rachunku za prąd – po 6 latach: prąd gratis

Kredyt preferencyjny
40% inwestycji – bezzwrotna dotacja
60% inwestycji – preferencyjna pożyczka

+ 25% zwrotu kosztów w postaci ulgi inwestycyjnej

+ brak konieczności pozwolenia na budowę (do 50kWp)
+ brak konieczności WZ i planu miejscowego (do 50kWp – Nowość 2019)

 

Firma–prosumentem (od 2019r.)

70% opustu na odbiór energii z sieci – od 10 do 50kWp
80% opustu na odbiór energii z sieci – do 10kWp

Firma może magazynować niewykorzystaną energię w sieci, tak jak osoby fizyczne! Opłata za magazynowanie wynosi od 20 do 30% (w zależności od wielkości instalacji).

 

Gwarancja Biznesmax BGK

Możliwość otrzymania bezpłatnej gwarancji bankowej do 80%
kosztów instalacji oraz dotacji na refundację
zapłaconych odsetek od kredytu.Większe instalacje (powyżej 50kWp)

Program NFOŚGW Energia Plus

Dotyczy większych przedsięwzięć (zużycie energii w roku poprzednim min 2 GWh/rok i wielkość pożyczki min 1 mln zł). Świadczymy usługi przeprowadzenia audytu energetycznego i przygotowania wniosku o dofinansowanie w układzie flat fee / success fee.

Firmowe farmy fotowoltaiczne

GoldSolar opracuje projekt budowlany, studium wykonalności, wesprze w starcie w aukcji, pozyskaniu finansowania i podłączeniu instalacji.

 

 

 

Zwrot z inwestycji

Przykładowe wyliczenia

Rachunek za prąd – przed instalacją: 2.000 zł/mc, czyli zużycie 3.200kWh/mc

Proponowana instalacja – 25 kWp
Wielkość inwestycji: 100 000zł
Rachunek za prąd – po instalacji: 400 zł/mc

Oszczędność: 1.600 zł/mc, 19.200 zł/rok
Zwrot inwestycji: ok 5,5 lat
Jeśli otrzyma się 40% dotacji, to zwrot nastąpi w ciągu 3 lat

Zysk w ciągu 10 lat: 192.000 zł – 100.000 zł = 92.000 zł
Zysk w ciągu 25 lat: 480.000 zł – 100.000 zł = 380.000 zł

Jeśli prąd rośnie 20% rocznie w ciągu 4 lat (jak obecnie) i dalej nie zwiększa się, to:
Zwrot inwestycji: 4 lat
Jeśli otrzyma się 40% dotacji, to zwrot nastąpi w ciągu 2,5 lat
Zysk w ciągu 10 lat: 282.000zł – 100.000zł = 182.000zł
Zysk w ciągu 25 lat: 740.000zł – 100.000zł = 640.000zł

Skonfiguruj swoją instalację fotowoltaiczną
i natychmiast otrzymaj ofertę dla siebie: