Fotowoltaika dla rolnika


<
This image has an empty alt attribute; its file name is measure-icon-0_Easy-Resize.com_.jpg

Pomożemy Ci uzyskać finansowanie na inwestycję

 

Wnioskowanie rolników do programu AgroEnergia:
40%inwestycji–bezzwrotna dotacja
60%inwestycji–preferencyjna pożyczka
+25% zwrotu kosztów w postaci ulgi inwestycyjnej na podatek rolny

Ulga inwestycyjna -podatek rolny

 

Rolnik może korzystać z ulgi inwestycyjnej . Ustawa o
podatku rolnym Art. 13pkt 1 :“Podatnikom podatku
przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków
poniesionych na zakup i zainstalowanie urządzeń do
wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych
źródeł energii(wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)” .

 

Pkt. 2:„Ulga inwestycyjna
przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega
na odliczeniu od należnego podatku rolnego od
gruntów położonych na terenie gminy, w której
została dokonana inwestycja–w wysokości 25%
udokumentowanych rachunkami nakładów
inwestycyjnych”.


Przykład:
Rolnik zainstalował fotowoltaikę za 50.000zł, może
odliczyć12.500zł, czyli 25% inwestycji . Jeżeli płaci
podatek rolny w wysokości 5 tys zł, to przez 2,5roku
nie musi go płacić.

 

Zwrot z inwestycji

Przykładowe wyliczenia:

Wnioskowanie rolników do programu AgroEnergia:

Rachunek za prąd – przed instalacją: 2.000 zł/mc, czyli zużycie 3.200kWh/mc

Proponowana instalacja – 25 kWp
Wielkość inwestycji: 100 000zł
Rachnek za prąd – po instalacji: 400 zł/mc

Oszczędność: 1.600 zł/mc, 19.200 zł/rok
Zwrot inwestycji: ok 5,5 lat
Jeśli otrzyma się 40% dotacji, to zwrot nastąpu w ciągu 3 lat

Zysk w ciągu 10 lat: 192.000 zł – 100.000 zł = 92.000 zł
Zysk w ciągu 25 lat: 480.000 zł – 100.000 zł = 380.000 zł

Jeśli prąd rośnie 20% rocznie w ciągu 4 lat (jak obecnie)
i dalej nie zwiększa się, to:

Zwrot inwestycji: 4 lat
Jeśli otrzyma się 40% dotacji, to zwrot nastąpi w ciągu 2,5 lat
Zysk w ciągu 10 lat: 282.000zł – 100.000zł = 182.000zł
Zysk w ciągu 25 lat: 740.000zł – 100.000zł = 640.000zł

 

Skonfiguruj swoją instalację fotowoltaiczną
i natychmiast otrzymaj ofertę dla siebie