PGE poszuka gruntów pod fotowoltaikę za pośrednictwem TV

Polska Grupa Energetyczna rozpoczęła kampanię informacyjną skierowaną do osób zainteresowanych współpracą przy realizacji programu PV. Oprócz emisji spotów telewizyjnych, uruchomiona została specjalna infolinia.

Zgodnie z nową strategią, Grupa Kapitałowa PGE planuje osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ma to zostać zrealizowane m.in. dzięki programowi inwestycji w fotowoltaikę. Według jego założeń, PGE w ciągu najbliższych 10 lat zamontuje instalacje o łącznej mocy 3 GW.

Do tej pory na ten cel przeznaczono ok. 2000 ha gruntów, na których zostaną wybudowane farmy słoneczne o szacowanej mocy 1250 MW. Umowy dzierżawy podpisało już z ponad sto podmiotów. Są wśród nich zarówno prywatni właściciele, jak i jednostki reprezentujące samorządy terytorialne.

Za realizację programu PV w ramach Polskiej Grupy Energetycznej odpowiedzialna jest Polska Grupa Energetyczna – Energia Odnawialna. Nawiązała ona współpracę z instytucjami, przedsiębiorcami oraz dużymi firmami, takimi jak Grupa Azoty i PKP.

– W województwie podkarpackim wydzierżawiliśmy ostatnio ponad 100 ha, a w województwie lubelskim przeszło 150 ha gruntów. Podpisaliśmy też umowę z Diecezją Zielonogórsko-Gorzowską na udostępnienie blisko 320 ha terenów pod instalacje PV w województwie lubuskim – powiedział Pan Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna.

Planowane inwestycje są zarówno duże, wielohektarowe (o mocy przekraczającej 100 MW)jak i małe, jednomegawatowe (o jednostkowej mocy do 1 MW).

– Nieustannie poszukujemy terenów nadających się pod budowę elektrowni fotowoltaicznych. Interesują nas niezacienione, płaskie działki o dużych powierzchniach położone na gruntach czwartej, piątej i szóstej klasy, z dostępem do drogi, zlokalizowane w pobliżu stacji transformatorowej lub linii elektroenergetycznej – powiedział Pan Grzegorz Mośka, dyrektor Departamentu Inwestycji OZE PGE Energia Odnawialna.

Powstała specjalna infolinia Polskiej Grupy Energetycznej. Pod numerem telefonu 22 340 82 01 udzielone zostaną informacje o Programie PV Grupy PGE (m.in. o warunkach dzierżawy). Można zgłosić tam także chęć udostępnienia posiadanej ziemi pod budowę instalacji fotowoltaicznej.

Dodatkowo na stronie internetowej PGE Energia Odnawialna została uruchomiona dedykowana zakładka, w której zawarty jest formularz . Dzięki niemu każdy może zgłosić swoje zainteresowanie dzierżawągruntupod elektrowniesłoneczne. Rozpoczęto także emisję spotów telewizyjnych skierowanych do właścicieli gruntów zainteresowanych współpracą przy projekcie.

Spółka Polska Grupa Energetyczna – Energia Odnawialna, która należy do Grupy Kapitałowej PGE, jest odpowiedzialna za  Program PV. Aktualnie jest to największy polski producent zielonej energii. Do jej zasobów należą: 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Całkowita moc wszystkich tych obiektów wynosi 2326,25 MW.